Tự Hóa Hướng Tâm

Tự hóa hướng Tâm là Can cung làm cho Tinh diệu đối cung hóa Lộc Quyền Khoa Kỵ .Như hình bên can cung Dậu làm cho Tinh diệu ở cung Mão hóa C gọi là cung Mùi tự hóa hướng tâm C

Tự hóa hướng tâm giải thích là loại Tụ lực đối với các cung vị trí Lộc Quyên Khoa Kỵ năm sinh và vị trí đôi cung của cung tự hóa đó

Như hình đồ cung Dậu sẽ có tụ lực đối với C năm sinh tại Ngọ và đối cung Mão .Như trên coi Ngọ là cung Mệnh thì Điền Trạch nhập Khoa vào Tử Nữ liền tụ hợp Mệnh Điền Tử 3 cung vị lại tổ hợp ý nghĩa như ta đem công ty ,phòng ở của mình giao cho tử nữ hoặc cổ đông .Lúc này Hóa Khoa ngoài danh nghĩa bên ngoài còn có thể là tri thức,gia pháp,gia huấn … cái này có thể xem tinh diệu hóa khoa để suy xét.Nếu như Hóa Khoa năm sinh trên không phải ở mệnh mà ở Quan chẳng hạn thì có thể đem Quan vào xâu chuỗi thì sẽ là sự nghiệp có biến động như làm Thầy Giáo chỉ có điều không phải là kiểu Thầy giáo ở quê hương,đứng ở trường học dậy học mà dạng như dậy lớp học bổ túc

One comment

Trả lời