Khâm Thiên Tứ Hóa Nam Nữ Nhân Tinh

Nam tinh { 10}: Thiên cơ , thái dương , thiên đồng , thiên phủ , tham lang , thiên tướng , thiên lương , thất sát , văn xương , tả phụ .

Nữ tinh {7}: Tử vi , vũ khúc , phá quân , thái âm , cự môn , văn khúc , hữu bật .

Chú thích: Liêm trinh có thể nam có thể nữ; hóa lộc là nam , hóa kị là nữ nhân .

Trả lời