Tam tượng nhất vật ( nhập môn tâm pháp )

(1 ) khái niệm:

          Thời không sinh ra tinh thần(sao) , sinh ra tứ hóa năm sinh , cho nên tứ hóa năm sinh không thể đơn độc tồn tại , phải có tinh thần(sao) . Tinh thần(sao) là vật tượng , biểu hiện vật; cung vị là tượng là vật chứa , biểu hiện sự tình .

          Tự hóa là lý , trong có biến không , từ không sinh có .

          Lộc (nhân) , quyền ( duyên khởi ) , khoa ( phạm vi ) , kị ( quả ) . Đây là Lộc nhân Kỵ quả . Tam tượng nhất vật = tinh ( vật )+ cung  / năm sinh  / tự hóa ( tam tượng ) , có thể luận cát hung . Tức tam giác bình hoành nguyên lý . Tam tượng nhất vật vừa dụng tại lá số gốc , đại hạn cùng lưu niên .

          Tam tượng mới thành có cát hung , như lộc khoa tọa quan lộc lại tự hóa kị , quan lộc mặc dù phá vẫn có được , có lộc khoa . Tự hóa tam tượng , như tự hóa ABC , cung vị cũng có cát hung .

          Quy tắc:

1 . Đơn tượng không thành vật , thùy tượng không có cát hung , đơn độc tinh thần(sao) không thành tượng , chỉ có thể giải tượng ý nghĩa .

          2 . Song tượng thì vật đúng, hiện tượng có cát hung .

          (1 ) song tượng đồng cung .

          (2 ) đơn tượng bất đồng cung .

          (3 ) đơn tượng tự hóa: Tức tứ hóa năm sinh lại tự hóa .

          (4 ) tinh , tứ hóa năm sinh , tự hóa .

          3 . Có tượng tất có vật .

          (1 ) tượng là tứ hóa M , tứ hóa năm sinh M chỗ đó tất có vật .

          (2 ) song tượng ,CD khoa kị tại cung phu thê có cát hung .

          (3 ) đơn tượng cùng tổ bất đồng cung , tài A , Quan D , lộc tùy kỵ tẩu/   Lộc nhân Kỵ quả . Tài quan luận có cát hung .

          (4 ) tứ hóa năm sinh lại tự hóa M , tỉ như kị tự hóa kị , một cung khác có năm sinh lộc , cùng tổ về sau mới có cát hung . Tỉ như kị tự hóa kị tại cung mệnh , lộc tại cung huynh đệ ( lục thân quan hệ ) , song tượng , huynh đệ cùng bản thân vô duyên ( lộc theo kị xuất ) .

          Tam tượng nhất vật của ứng dụng là đẩu số chính diện , trọng điểm tại nhân duyên quả báo ( truyền thông ) .

          Tứ tượng nhất nguyên ứng dụng là đẩu số của phản diện , bản thể , trọng điểm tại định số ( định nghiệp ) , hết thảy pháp đều nhân duyên sinh ra .

Trả lời