Tứ hóa tâm ý

Học tử vi đấu số phần quan trọng nhất cũng là thú vị nhất chính là lý luận tứ hóa. tứ hóa tinh cụ thể là: hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kỵ, viết tắt là: lộc, quyền, khoa, kỵ.

hóa lộc biểu ý: biểu nhân duyên tốt, tài lộc, tài vận, phúc phận, hưởng thụ, nhân duyên, tình duyên. hóa lộc chủ tài lộc, tài lộc, hưởng thụ, cơ hội, công nghiệp. hóa lộc cũng là một hướng đi tốt, là khởi đầu tốt đẹp.

khi nghĩ đến hóa lộc, bạn sẽ liên tưởng đến sự thuận lợi, may mắn, nhân duyên tốt, dương, cơ hội.

hóa quyền biểu hiện: hóa quyền tinh thành quản lý, khống chế, áp lực, áp bức, quyền thế, thích chưởng quyền, cố chấp tùy hứng, thích tranh chấp can thiệp vào người khác, nhưng không thích bị người khác quản thúc. hóa quyền cũng thể hiện thành tựu, tài năng, kỹ thuật, kiểm soát, bá đạo, tự phụ, nắm quyền. hóa quyền là tranh thủ.

khi nghĩ đến quyền lực hóa học, chúng ta phải liên tưởng đến quyền, kiểm soát, đấu tranh, bướng bỉnh, lãnh đạo.

hóa khoa biểu hiện:

biểu thiện duyên, mọi việc tương đối ôn hòa, thiên về yêu cầu tinh thần. đại biểu cho giải ách, quý nhân, danh dự, tài nghệ, kỹ thuật, khí chất tốt, sạch sẽ, ngăn nắp ngăn nắp, tình nhân quá khứ, đứt quãng, chuyện quá khứ.

vừa nghĩ đến hóa khoa, liền liên tưởng đến, quý nhân, danh khí, khí chất, kỹ thuật, người yêu cũ, bạn cũ.

hóa kỵ biểu ý: hóa kỵ ở đâu đại biểu cho nơi quan tâm nhất, mà thường hóa kỵ cung vị đều là nơi không viên mãn, là chỗ tiếc nuối của nhân sinh, là nguồn bi kịch. hóa kỵ biểu thị nợ nần, hung họa, cố chấp, dính chặt, thay đổi, cản trở, áp bức, thất bại, đúng sai.

hóa kỵ có ý nợ nần, nợ nần, vào cung nào tức là biểu thị nợ cung đó. kiêng kỵ, là hậu quả thực sự đạt được và trách nhiệm phải chịu đựng.

vừa nghĩ đến hóa kỵ, liền phải liên tưởng đến, thất bại, thị phi, phiền phức, cản trở, thiếu nợ, hung họa.

Trả lời