Khâm Thiên Tứ Hoá trọng tâm lý lẽ pháp tắc

Khâm Thiên Tứ Hoá trọng tâm lý lẽ pháp tắc

1/ Khâm Thiên Tứ Hóa mười hai cung, cung cung bình đẳng. Không có chủ thứ, mỗi cung đều có thể là tài, tình, duyên, họa Đây là bất đồng tam hợp.
2/ Khâm Thiên Tứ Hóa, hay là thực dụng phái của Khâm Thiên Tứ Hóa không cần dùng khí số vị, cũng không cần chuyển lộc chuyển kị , lại một lúc nào đó chỉ có dụng can cung phi hóa. Lúc khác cũng là tự hóa cùng tứ hóa năm sinh đối thoại. Không thể loạn phi.
3/ Tam tượng nhất vật trong Khâm Thiên Tứ Hóa nói về một sự tình nhất định phải bao gồm tinh, cung, can dẫn tứ hóa. Trước đọc cung vị gia tăng tứ hóa, lại đem tinh thần đọc đi vào. Cho nên ngôi sao gì tại cái gì cung không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có tứ hóa năng lượng truyền vào của sao, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì.
4/ Tinh thần, cung vị, tứ hóa năm sinh là trạng thái tĩnh. Chỉ có thùy tượng, không có lành dữ. Chỉ có tự hóa, phi hóa khởi phát năng lượng truyền vào về sau, mới có lành dữ cát hung.

5/ Tứ hóa năm sinh là Thể, tự hóa phi hóa là Dụng tất cả Dụng quy về Thể để tường minh.

6/ Hóa kỵ năm sinh, ly tâm tự hóa kỵ, ngoài bản cung ra, vẫn ảnh hưởng đến đối cung, xung đối cung. Ly tâm tự hóa lộc quyền khoa kị cũng đại biểu cái cung vị này năng lượng tiêu tán. Chỉ là nội dung không giống nhau lắm thôi. Tất cả hướng tâm tứ hóa cũng đại biểu bản cung năng lượng chuyển di cho đối cung .
7/ Khâm Thiên Tứ Hóa bất luận cung mệnh tứ hóa, cung mệnh tứ hóa phải là khác phi tinh hệ thống bên trong của đồ, khâm thiên không có cung thân nói chuyện, cung mệnh chỉ là một cái cung vị bên trong mười hai cung, chân chính trọng tâm là lai nhân cung .
Khâm thiên tứ hóa từ đầu đến cuối quán triệt âm dương hòa hợp. Tứ hóa không có lành dữ phân chia. Hóa kỵ năm sinh có thể là thành tựu cả đời, hóa lộc năm sinh cũng có thể liên lụy mình cả đời. Phú quý nghèo hèn bản ý do phối trí vấn đề, không phải sở hữu cát tinh , cát hóa liền định trước thành tựu hơn người một bậc.
8/ Tứ hóa năm sinh là chúng ta xuất sinh đến già, đều đi theo tứ hóa năng lượng, như bóng với hình. Tự hóa bản ý do can cung phát ra, ví dụ như đại hạn lưu niên đi đến cung tự hóa, tự hóa năng lượng mới rõ ràng lộ ra. Hoặc có lẽ là lưu niên đại hạn của tự hóa có thể cùng tứ hóa năm sinh phối hợp chặt chẽ thì mới lộ ra.

Thái Minh Tuấn
Khâm Thiên Tứ Hoá – Hà Lạc Bắc Phái

Trả lời