Từ Tú Thanh lão sư

Từ Tú Thanh lão sư

     Từ Tú Thanh lão sư có thể nói là người theo Chu Thanh Hà lão sư học tập Tử Vi Đẩu Số rất sớm. Trong Tử Vi Đẩu Số Mệnh Vận Phân Tích của Từ Tăng Sinh lão sư có nhắc tới chuyện chuyển nhà liền có tiền, đó chính là câu chuyện của Từ Tú Thanh lão sư, quả nhiên chuyển nhà liền kiếm tiền ứng nghiệm, vì thế Từ Tú Thanh lão sư liền dùng tiền kiếm được từ đơn hàng kia để bái sư học Tử Vi với Chu lão sư.

Giới đẩu số Bắc Phái chỉ biết đến Từ Tú Thanh là anh trai của Từ Tĩnh Quan (Từ Tú Nguyên), ngoại trừ tên tuổi ra mọi thứ còn lại đa số không ai biết.

     Những năm Chu lão sư sắp qua đời, Từ Tĩnh Quan mải hợp tác làm ăn, cùng với khoảng cách địa lý cách chỗ Chu lão sư 90km nên không có thời gian đến chỗ Chu lão sư học Đẩu Số. Sau này khi Chu lão sư qua đời, sự nghiệp của Từ Tĩnh Quan thất bại nợ nần lớn, vừa lúc đó sự kiện Bí Nghi của Thái Minh Hồng bị đệ tử bán ra ngoài làm bùng nổ lên cơn sốt học tập nghiên cứu Tứ Hóa Bắc Phái, trên xã hội khắp nơi đều là đề tài Tứ hóa phi tinh, Bắc Phái Đẩu Số trở thành điểm nóng xã hội. Tăng Quốc Hùng (Phương Ngoại Nhân) lão sư khứu giác thương nghiệp rất nhạy bén, cảm giác được cơ hội kinh doanh khổng lồ này, mà Từ Tĩnh Quan có chút cơ sở Bắc Phái Đẩu Số, vì thế liền tìm được Từ Tĩnh Quan hợp tác, để Từ Tĩnh Quan giảng bài, chính hắn nghe bên cạnh ghi chép, đây chính là nguồn gốc lưu truyền “Từ Tĩnh Quan ghi chép”.

     Từ Tú Thanh lão sư lúc ấy vì để cho đệ tử Từ Tĩnh Quan có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở giới Đẩu Số, giải quyết vấn đề nuôi sống gia đình, sớm ngày trả hết nợ, cho nên tận tâm dạy Từ Tĩnh Quan Bắc Phái Đẩu Số, khiến cho trình độ Từ Tĩnh Quan nhanh chóng tăng cao, cuối cùng Từ Tĩnh Quan cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, một trận chiến thành danh, ghi tên mình vào danh sách đại sư giới Đẩu Số! 

     Tăng Quốc Hùng (Phương Ngoại Nhân) lão sư, trước đây đã theo rất nhiều lão sư học tập, cũng từng học qua Tứ Trụ, Dương Trạch, Mai Hoa dịch, Nam phái Đẩu Số các lớp học, sau đó lại cùng Từ Tĩnh Quan và các sư phụ Đẩu Số khác hợp tác, nghe ngóng, hội tụ sở trường của các nhà, sáng lập ra “Hà Lạc phái Tử Vi Đẩu Số”.

     Bởi vì thầy Tăng Quốc Hùng là giảng viên của trường dạy nghề, tài ăn nói đều rất ưu tú, viết ra những tác phẩm nổi tiếng một thời như “Đồng bộ đoạn quyết”, “Khai môn kiến sơn lôi đài”, “Tế thuyết tâm tình”, sau đó bị người bán sách đánh cắp đổi thành tên sách “Phương thuật dị văn”, bán ở đại lục, mở đầu truyền bá Đẩu Số Bắc Phái ở đại lục.

     Kỳ thật tất cả những thứ này “đằng sau hậu trường” người thúc đẩy cuối cùng, chính là Từ Tú Thanh lão sư! Chỉ là Từ Tú Thanh lão sư rất khiêm tốn, ngược lại không nổi danh như Từ Tĩnh Quan lão sư cùng Tăng Quốc Hùng lão sư.

     Trước khi Chu lão sư mất cũng từng nói với Từ Tăng Sinh sau này học tập đẩu số với Từ Tú Thanh, có thể thấy Từ Tú Thanh lão sư đã được Chu lão sư rất đề cao, chúng ta có thể tin tưởng rằng sau Chu lão sư chính là Từ Tú Thanh lão sư được đánh giá rất cao, có thể dẫn dắt những người ở lại. Chỉ tiếc rằng Từ Tú Thanh và Từ Tĩnh Quan đều không giỏi viết lách nên không có tác phẩm nào để lại.

     Từ Tĩnh Quan lão sư thì đã mất nhưng nghe nói Từ Tú Thanh lão sư hiện vẫn còn sống, khả năng cũng đã rất nhiều tuổi. 

Trả lời