Giới thiệu về Khâm Thiên Tứ Hóa:

Khâm thiên Tứ hóa hay còn gọi là Hoa Sơn Khâm Thiên Tứ Hóa,Khâm Thiên Tử vi đẩu số...  là một môn Tử vi đẩu số xuất phát từ trong cung đình được quản lý bởi Khâm Thiên Giám bên Trung Quốc.Trải qua chiến tranh loạn lạc mà lưu lạc tới Đài Loan. Hiện nay đang được phát triển và giảng dậy ở Đài Loan,Trung Quốc,Hồng Kong và bắt đầu tới Việt Nam
Ở Việt Nam Thầy Chiến Nguyễn (https://www.facebook.com/chiennguyen.2612 ) là một trong những người tiên phong đưa Khâm Thiên Tứ Hóa từ Đài Loan về truyền bá và giảng dạy

Lập và Luận giải là số Khâm Thiên Tứ hóa tại đây:  http://laso.khamthientuhoa.com

Câu hỏi của bạn đọc

Bởi Thái Minh Tuấn | 18 Tháng Năm, 2023

1/ Tôi đã được học qua Tử Vi Tam Hợp Phái, xin hỏi trình tự các bước để có thể nhập môn Tứ Hóa Bắc […]

Phân Tích lá số Tưởng Giới Thạch trên quan điểm Bắc Phái Tứ Hóa

Bởi Thái Minh Tuấn | 18 Tháng Năm, 2023

Như đã trình bày trong phần luận giải lá số của Mao Trạch Đông, ở lá số này của Tưởng Giới Thạch, tác giả sẽ […]

Phân Tích lá số Mao Trạch Đông trên quan điểm Bắc Phái Tứ Hóa

Bởi Thái Minh Tuấn | 18 Tháng Năm, 2023

Mao Trạch Đông – một lãnh tụ của nhân dân Trung Hoa, người được đánh giá có ảnh hưởng và làm thay đổi đất nước […]

Khâm thiên cửu tử đồng nhân thập bát hạng
Một sách Khâm Thiên tứ hóa cơ bản dành cho người mới nhập môn
Hà Lạc bắc Phái -Tung Hoành Lục .Một sách Tứ Hóa Bắc Phái của đại sư Sở Thiên Vân Khoát .Cũng chính là Khâm Thiên Tứ Hóa .Đại đồng tiểu dị.Sách tương đối đơn giản phù hợp với người mới nhập môn
Hà Lạc Bắc Phái-Chỉ Quan Lục .Đây là tập 2 tiếp theo của Tung Hoành Lục. Ai đã đọc Tung Hoành Lục không thể bỏ qua cuốn sách tử vi này

Lập và Luận giải là số Khâm Thiên Tứ hóa tại đây:  http://laso.khamthientuhoa.com