Khâm Thiên Tứ Hóa luận giải Nữ Mệnh 1973

1 . Lộc khoa của môi giới tại kị:

          Làm hôn nhân hiểu thật không tốt , tả phụ là kẻ thứ ba , khoa là tình cảm phiền não , vũ khúc kị đối tình cảm cố chấp , chui ngõ cụt , không lối ra .

          Làm sự nghiệp hiểu rất tốt , thiên lương lộc tiền tài nhiều, tả phụ khoa đại biểu quý nhân , vũ khúc kị đại biểu bản thân , thành tựu vậy chính mình.

          2 . Như thế nào đoán lưu niên: Năm 2016 , cung Mệnh lưu niên trùng điệp đại hạn cung phụ mẫu trùng điệp cung Tử tức bản Mệnh , định vị tại đại hạn cung phụ mẫu , nàng trọng tâm tại danh phận , hợp đồng trong sự nghiệp, trong sự nghiệp biến hóa , năm 2016 là muốn thành hôn, nhưng mà có văn xương tinh , bất lợi tại hôn nhân , không thể thành hôn . Đoán đào hoa lấy cung tử nữ cùng cung quan lộc làm chủ , cung Tử tức lưu niên cung trùng điệp cung Phu thê đại hạn có tử vi quyền tự hóa khoa , có tượng tất có vật , năm 2016 sẽ xuất hiện đào hoa , tự hóa khoa pháp tượng đến cung Tài bạch đại hạn tả phụ khoa , nói rõ năm 2016 gặp phải của đào hoa cùng tiền tài sinh ra quan hệ , có tiền tài qua lại , tả phụ khoa đào hoa không giữ được , Người nam nhân này ở bên ngoài khả năng có những nữ nhân khác

          Lưu tử xung đại huynh ( giường ngủ ) , trở về cung tật ách , đào hoa thành không dứt . Trở về lai nhân cung Điền trạch bản Mệnh , càng có thể nói rõ muốn lập gia đình . Trở về lai nhân cung là cung Tật ách đại hạn , hai cái người phát sinh qua quan hệ . Huynh hữu tuyến hoặc là cung điền trạch không có phá , còn có lộc khoa , tài phú rất lớn.

          3 . Đoán lưu niên tài vận: Năm 2016 lưu tài thiên lương lộc , tài vận không tệ . Lưu tài tại cung nô bộc , lưu tật tại cung quan lộc , môi giới tại lưu bằng hữu , kị tự hóa kị , nói rõ năm 2016 gặp qua nữ tính đối thủ bất lợi cho nàng .

          Chú thích: Làm ăn lưu mệnh đi đến tuyến Tử Điền , cơ bản đều sẽ có hùn vốn hoặc là Dịch Mã . Bàn này hùn vốn đối tượng có tỵ hoặc khỉ .

          4 . Cầm tinh ( địa chi) lợi hại pháp: Cái này bàn cung Thìn hóa lộc năm sinh , chó cùng rồng cũng không tệ , nói rõ chó so với rồng càng tốt hơn.

          Hóa kỵ năm sinh tại sửu , tuổi trâu cùng dê cùng nàng không hợp . Có thể gặp phải chó rồng thỏ gà của quý nhân . Heo lợi nhuận tại sự nghiệp bất lợi

          Tại tình cảm , bởi vì quyền mang phá hao tổn . Khoa mang phiền não .

          Chú thích: Mệnh thiên có lộc quyền hoặc là quyền khoa , có thể làm ăn , cung huynh đệ có năm sinh kị không phá vậy thích hợp làm ăn .