Giới thiệu về Khâm Thiên Tứ Hóa:

Khâm thiên Tứ hóa hay còn gọi là Hoa Sơn Khâm Thiên Tứ Hóa,Khâm Thiên Tử vi đẩu số...  là một môn Tử vi đẩu số xuất phát từ trong cung đình được quản lý bởi Khâm Thiên Giám bên Trung Quốc.Trải qua chiến tranh loạn lạc mà lưu lạc tới Đài Loan. Hiện nay đang được phát triển và giảng dậy ở Đài Loan,Trung Quốc,Hồng Kong và bắt đầu tới Việt Nam
Ở Việt Nam Thầy Chiến Nguyễn (https://www.facebook.com/chiennguyen.2612 ) là một trong những người tiên phong đưa Khâm Thiên Tứ Hóa từ Đài Loan về truyền bá và giảng dạy

Lập và Luận giải là số Khâm Thiên Tứ hóa tại đây:  http://laso.khamthientuhoa.com

Khâm Thiên Tứ Hóa Nam Nữ Nhân Tinh

Bởi admin | 13 Tháng Một, 2021

đây là phân loại nam nữ nhân tinh sử dụng rất nhiền trong khâm thiên tứ hóa

Tự Hóa Hướng Tâm

Bởi admin | 2 Tháng Một, 2021

Tự hóa hướng Tâm là Can cung làm cho Tinh diệu đối cung hóa Lộc Quyền Khoa Kỵ .Như hình bên can cung Dậu làm […]

Tự Hóa Ly Tâm

Bởi admin | 2 Tháng Một, 2021

Tự hóa ly tâm là Can cung làm cho Tinh diệu trong cung tự hóa Lộc Quyền Khoa Kỵ,như hình bên can cung tại Mão […]

Khâm thiên cửu tử đồng nhân thập bát hạng
Một sách Khâm Thiên tứ hóa cơ bản dành cho người mới nhập môn
Hà Lạc bắc Phái -Tung Hoành Lục .Một sách Tứ Hóa Bắc Phái của đại sư Sở Thiên Vân Khoát .Cũng chính là Khâm Thiên Tứ Hóa .Đại đồng tiểu dị.Sách tương đối đơn giản phù hợp với người mới nhập môn
Hà Lạc Bắc Phái-Chỉ Quan Lục .Đây là tập 2 tiếp theo của Tung Hoành Lục. Ai đã đọc Tung Hoành Lục không thể bỏ qua cuốn sách tử vi này

Lập và Luận giải là số Khâm Thiên Tứ hóa tại đây:  http://laso.khamthientuhoa.com